Thomas G.Giglione

LESSON 2

In PHrases on August 26, 2011 at 4:33 pm

Vocab:

kháng sinh
antibiotic
bất cứ ai
anyone
bất cứ cái gì
anything
bất cứ lúc nào
anytime
căn hộ
apartment
xuất hiện
appear
món khai vị
appetizers
táo
apple
buổi hẹn
appointment
tiếp cận
approach
xấp xỉ
approximately
xấp xỉ
approximately
tháng tư
April

are
cánh tay
arm
tới
arrive
nghệ thuật
art
Á châu
Asia
hỏi
ask
trợ giúp
assist
tại
at
tham dự
attend
tháng tám
August
dì, cô
aunt
dì, cô
aunt
Úc châu
Australia
đại lộ
avenue


baby
trở lại
back
lưng
back
ba lô
backpack
dở
bad
tệ
bad
một cách tệ
badly
bao, túi
bag
trái banh
ball
chuối
banana
ngân hàng
bank
quầy bán rượu
bar
rổ
basket
bóng rổ
basketball
tắm
bathe
phòng tắm
bathroom
pin
batteries

be
bãi biển
beach
đậu
bean
râu quai nón
beard 

 

 

 

PHRASES

 

Lái xe cẩn thận.
Be careful driving.
Hãy cẩn thận.
Be careful.
Hãy yên lặng.
Be quiet.
Sau ngân hàng.
Behind the bank.
Làm ơn đưa giùm cái áo sơ mi của tôi.
Bring me my shirt please.
Việc làm ăn tốt.
Business is good. 

 

 

 

 

 

LESSON 2

 

 

 

 

 

Câu đối thoại

Tên:
Tiếng Việt/Tiếng Anh ( Ẩn )
Phát âm
(Chậm)
Phát âm
(Bình thường)
Mary Xin lỗi, bạn là người Mỹ phải không?
Excuse me, are you American?
Robert Không.
No.
Mary Bạn có nói tiếng Anh không?
Do you speak English?
Robert Một chút, nhưng không giỏi lắm.
A little, but not very well.
Mary Bạn ở đây bao lâu rồi?
How long have you been here?
Robert Hai tháng.
2 months.
Mary Bạn làm nghề gì?
What do you do for work?
Robert Tôi là một học sinh. Còn bạn?
I’m a student. How about you?
Mary Tôi cũng là một học sinh.
I’m a student too.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: