Thomas G.Giglione

Quotation from Tom in Vietnamese !

In Uncategorized on May 16, 2011 at 5:06 pm

Nói với anh để anh muốn quên đi

  Không ai muốn làm theo mệnh lệnh người khác
Hãy dạy anh để anh có thể quên

  Khi cả môn học và giáo viên quá nhàm chán
  Như khi bị bât ăn thứ mà mình không muốn

Hãy quan tâm anh bằng những cử chỉ nhẹ nhàng và lém lỉnh và anh sẽ học
Vì anh khao khát được làm những điều tốt nhât mà anh có thể  

-Tom


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: